لیزر بیکینی باعث ناباروری نمیشود. این شایعه در فضای مجازی و در بین مردم گسترش یافته است. ممکن است اطرافیان شما ادعا کنند که فردی به دلیل لیزر موهای زائد بیکینی دچار ناباروری شده است. اما این حرف هیچگونه صحتی ندارد. یکی از متخصصان پوست در نیویورک تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده است. نتایجی که از تحقیقات وی به عمل رسیده نشان میدهد که روش لیزر موهای زائد با هدف قرار دادن رنگدانه های مو هیچ خطری برای باروری افراد ندارد.
تنها عامل نگران کننده از لیزر بیکینی انجام آن توسط افراد غیر متخصص است که روی پوست تیره و برنزه باعث ایجاد لک و سوختگی میگردد.
قبل از بررسی لیزر بیکینی ابتدا به ماهیت لیزر موهای زائد و قدرت نفوذ آن میپردازیم.

در این مقاله به نکات زیر میپردازیم:

  • ماهیت لیزر موهای زائد
  • لیزر بیکینی در دوران قاعدگی و بارداری

ماهیت لیزر بیکینی و نحوه عملکرد آن چیست؟

لیزر بیکینی به دلیل تاثیر زیاد مورد استقبال قرار میگیرد. اما بهتر است به ماهیت لیزر بپردازیم.  هر طول موج لیزر برای یک هدف طراحی گردیده است برای مثال هدف طول موج دستگاه لیزر مو زائد ملانین موجود در پوست است. میزان نفوذ لیزر به نوع لیزر بستگی دارد. به طور کلی لیزر بین ۱ تا ۶ میلیمتر قدرت نفوذ دارد. پیازچه های مو در این عمق قرار گرفته است. این ناحیه نارحیه دوم پوست است. شکل زیر این نکته را بیشتر مشخص میکند و قدرت نفوذ لیزر در پوست را نشان میدهد. اشعه هایی نظیر اشعه موبایل به عمق بات بدن نفوذ میکند اما اشعه لیزر به غدد لنفاوی و تخمدان ها نفوذ نمیکند.
به عنوان نتیجه کلی باید گفت لیزر نه تنها به اعماق بافت بدن ما و تخمدان ها و غدد لنفاوی نفوذ نمیکند بلکه پوست اطراف موها نیز از خطر سرطان به دور خواهد بود.
به عنوان یک شهود برای حرفمان میتوان به این نکته اشاره کرد که موهای سفید توسط لیزر شناسایی نمیشوند و لیزر باعث از بین بردن آن ها نمیشود. چرا که موهای سفید رنگدانه ندارند و لیزر روی رنگدانه مو اثر دارد.
طبق تحقیقات هیچگونه سرطان و ناباروی توسط لیزر ایجاد نمیشود.